Đức Hồng y Parolin: Bài Do thái là trái ngược với tinh thần Kitô

Đức Hồng y Pietro Parolin | Vatican News

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái khẳng định giáo huấn của Công giáo, theo đó bài Do thái là trái ngược với tinh thần Kitô: Kitô hữu nào bài Do thái, tức là họ chối bỏ một phần quan trọng trong căn cội của họ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Parolin bày tỏ lập trên đây, trong một hội nghị trực tuyến do Đại Sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh tổ chức, chiều ngày 19/11/2020 vừa qua, tại Roma. Đức Hồng y nói: Người Do thái là anh chị em mà chúng ta hãnh diện, và mong muốn cho tình huynh đệ này được tăng trưởng. Nhưng chúng ta không thể chỉ hài lòng với việc lên án trào lưu bài Do thái mà thôi. Trái lại, cần phải nghiên cứu căn cội cũng như những nguyên nhân tạo nên việc bài Do thái. Điều này cũng phải được áp dụng cho những thái độ thù nghịch đối với Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo, và tín đồ các tôn giáo khác tại nhiều nơi.

Đối với Tòa Thánh, đối thoại liên tôn là một phương thế quan trọng để bài trừ trào lưu bài Do thái. Mỗi tôn giáo đều có thể và phải góp phần vào tình huynh đệ nhân loại, bằng cách nhìn nhận mỗi người là con cái Thiên Chúa.

(KNA 20-11-2020)

Add new comment

1 + 0 =