Đức Hồng y Koch: Tương quan đại kết về chức linh mục

Ảnh chụp màn hình YouTube kênh Vatican News - English

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, nói rằng những thách đố về đại kết trong vấn đề chức linh mục giữ một vai trò rất quan trọng về nhiều mặt.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y đưa ra nhận định trên đây, hôm 18 tháng Hai vừa qua, trong bài tham luận tại Hội nghị chuyên ngành về chức linh mục tiến hành tại Vatican, từ ngày 17 đến 19 tháng Hai vừa qua, với chủ đề: “Tiến đến một nền thần học cơ bản về chức linh mục”.

Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, trình bày về các bình diện đối thoại: “Với các tín hữu Chính thống, chúng ta có nhiều điểm chung, nhất là về thừa tác vụ thánh chức cũng như về tương quan giữa chức linh mục chung, từ phép rửa tội và chức linh mục thừa tác. Trong khi đó cuộc đối thoại với các Giáo hội Tin lành vẫn còn ở các cuộc thảo luận về thừa tác vụ thánh chức, về vị trí trung tâm của Giáo hội, về việc thánh hiến hoặc truyền chức thánh”. Nói tóm lại, chúng ta đang còn phải lý luận về vấn đề làm sao cứu xét tương quan giữa Giáo hội, Thánh Thể và các thừa tác vụ. Đó chính là những thách đố lớn hiện nay.

Đi vào chi tiết hơn, trong cuộc đối thoại với Chính thống giáo, Đức Hồng y Koch nói rằng một trong những khác biệt lớn của các Giáo hội này với Công giáo, liên quan đến chức vụ Giáo hoàng. Đối với các Giáo hội Chính thống, Đức Giám mục Roma, do bí tích là giám mục, nhưng về quyền tài phán thì có vấn đề. Đối với Chính thống giáo, điều rất quan trọng là tương quan giữa quyền tài phán và bí tích. Chúng ta cần suy tư về các đề tài này.

Đức Hồng y Koch cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đối chiếu giữa hai bên Công giáo và Chính thống, liên quan đến quyền tối thượng: “Không có công nghị tính nếu không có quyền tối thượng, và không có quyền tối thượng không công nghị tính”. Về vấn đề này, một văn kiện đã được Ủy ban đối thoại giữa hai khối Giáo hội soạn ra, về “Tương quan giữa công nghị tính và quyền tối thượng trong ngàn năm đầu tiên và hiện nay chúng tôi đang phân tích ngàn năm thứ hai để tìm lại sự hiệp nhất giữa Tây và Đông phương”.

(Vatican News 18--2-2022)

Add new comment

3 + 12 =