Đức Hồng y Koch: Chưa có điều kiện để rước lễ chung

Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Einheit der Christen. | © zVg

Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định rằng hiện nay chưa có điều kiện để các tín hữu Công giáo và Tin lành rước lễ chung.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo “Báo Chúa nhật” (Sonntagsblat), số ra Chúa nhật 19 tháng Sáu vừa qua, Đức Hồng y Koch nhận xét rằng các hệ phái Kitô đều nói về sự hiệp nhất, nhưng mỗi khối Giáo hội lại hiểu sự “hiệp nhất” theo một nghĩa khác nhau, do đó không có cùng một quan điểm chung về sự đối thoại đại kết, về mục tiêu của cuộc đối thoại này. Vì thế chưa tới thời kỳ mỗi Giáo hội mời Giáo hội kia rước lễ chung, như văn kiện chung hồi năm ngoái của khóa họp thứ ba về đại kết giữa Công giáo và Tin lành tại Đức đề nghị.

Đức Hồng y nhận xét rằng trong văn kiện này, người ta đã bỏ qua quá nhiều chiều kích cấu thành đức tin Công giáo.

Đức Hồng y Koch cũng nói rằng thật là một điều không thích hợp về phương diện đại kết, nếu vấn đề hiệp nhất chỉ được thảo luận song phương giữa Công giáo và Tin lành tại Đức. Tại nước này không phải chỉ có hai hệ phái Kitô, Công giáo và Tin lành, như trước đây nữa, vì số tín hữu Chính thống ngày càng gia tăng cùng với các tín hữu Kitô khác. Không thể bỏ qua các Giáo hội Đông phương, nhất là về vấn đề rước lễ chung, vốn là điều rất quan trọng đối với đức tin.

Đối với Giáo hội Công giáo, việc rước lễ chung đòi hai Giáo hội phải có cùng một niềm tin chung: chỉ khi nào chúng ta có cùng một niềm tin thì chúng ta mới có thể cử hành một hình thức đức tin nồng nhiệt như phép Thánh Thể. Ngoài ra, còn cần phải có sự nhìn nhận các thừa tác vụ. Điều này là vấn đề khó khăn nhất, và theo đức tin Công giáo, bạn không thể có sự hiệp nhất mà không có vai trò của Đức Giáo hoàng. Vì thế, vai trò của Đức Giáo hoàng thuộc vào những điều kiện để tái lập hiệp nhất. Vấn đề này đặc biệt được thảo luận trong cuộc đối thoại quốc tế về thần học với Chính thống giáo, trong đó có chủ đề chính là tương quan giữa công nghị tính và quyền tối thượng.

(Kai, Kathpress 21-6-2022)

Add new comment

13 + 6 =