Đức Hồng y Koch: Cần thanh tẩy những yếu tố văn hóa không hợp Tin Mừng

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. | Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng trong việc hội nhập Tin Mừng vào các nền văn hóa địa phương, cần thanh tẩy những yếu tố không hợp với Tin Mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tuyên bố hôm 23/10/2019 vừa qua với Đài Truyền Hình EWTN -Lời Vĩnh Cửu- ở Mỹ, Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, nói: “Việc loan báo Tin Mừng luôn cần có sự hội nhập văn hóa, để Tin Mừng có thể được hiểu trong các nền văn hóa khác nhau. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xét hai điều: trước tiên là sự hội nhập văn hóa và thứ hai là sự thanh tẩy văn hóa, vì không phải mọi sự trong các nền văn hóa khác đều là tốt. Chúng ta có những thách đố và những vấn đề khác nhau, và chung tá phải có một tinh thần phân định rõ ràng điều gì chúng ta có thể chấp nhận và nhận lãnh từ các nền văn hóa ấy để hiểu rõ hơn Tin Mừng, và đàng khác chúng ta phải thanh tẩy một số điều trong nền văn hóa ấy”.

Đức Hồng y Koch tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia trong tư cách là Chủ tịch một cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Ngài cho biết là có cảm tưởng trong Thượng Hội đồng Giám mục này “các Giám mục nói rất nhiều về hội nhập văn hóa và ít nói về sự thanh tẩy” ... “Tôi đã hỏi một nhóm xem đâu là những yếu tố của các nền văn hóa thổ dân miền Amazzonia cần được thanh tẩy, nhưng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng”.

Thiết lập nghi lễ Amazzonia

Câu trả lời của Đức Hồng y Koch đáng chú ý giữa lúc có những nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ thiết lập một “nghi lễ cho miền Amazzonia”

Về điểm này, Đức Hồng y Benjamin Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, nói rằng “cần phải nghiên cứu rất nhiều, vài chục năm, mới có thể tiến hành được... Cần nghiên cứu, đào sâu, dành thời giờ để các nghi lễ có thể diễn tả một lịch sử, một linh đạo, những mong đợi. Nếu trong Văn kiện chung kết có nói đến hoặc có những đoạn về vấn đề này, thì chúng ta cần phải làm việc rất nhiều”. (Vatican Insider 25-10-2019)

Add new comment

5 + 7 =