Đức Hồng y Koch: Bách hại khiến các Kitô hữu Trung Đông gần nhau

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô | Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng những bách hại và kỳ thị chống các tín hữu Kitô hiện nay ở Trung Đông làm cho các hệ phái Kitô tại miền này xích lại gần nhau hơn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, đã đưa ra nhận xét trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công Giáo Đức “Tagespost”, số ra ngày 20/12/2019 vừa qua. Ngài nói: “Máu các vị tử đạo không tạo nên chia rẽ, nhưng hiệp nhất”.

Như một bằng chứng cụ thể, Đức Hồng y Koch nói đến những thỏa thuận hiện nay giữa Giáo Hội Công Giáo và nhiều Giáo Hội Kitô đông phương khác ở Trung Đông. Các thỏa thuận này xác định sự nhìn nhận nhau và việc ban các bí tích cho các tín hữu. Và Đức Hồng y Koch bày tỏ xác tín rằng “Máu của nhiều vị tử đạo là một hạt giống mang lại sự hiệp nhất từ nhiều căng thẳng làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô” ... Mặc dù có bao nhiêu tình trạng bi thảm, đại kết nhờ các vị tử đạo là một sứ điệp đầy triển vọng”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Koch bày tỏ quan tâm vì trào lưu xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Syria và Iraq tiếp tục kéo dài: Theo thống kê của tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức, hiện nay tại Iraq chỉ còn gần 150 ngàn Kitô hữu so với 1 triệu rưỡi hồi năm 2003, tức là dân Kitô giảm bớt 90% tại Iraq. Tại Syria tình trạng cũng tương tự: hồi giữa năm 2017, chỉ còn gần nửa triệu Kitô hữu tại Syria, so với 1 triệu rưỡi hồi đầu chiến tranh 2011. Nạn xuất cư của các tín hữu Kitô ở Syria đạt tới cao điểm trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.

(KNA 20-12-2019)

Add new comment

8 + 1 =