Đức Cha Feige cảnh giác chống kỳ vọng rước lễ chung Công Giáo và Tin Lành

Đức Cha Gerhard Feige, Giám mục giáo phận Magdeburg | Foto: Bistum Magdeburg

Đức Cha Gerhard Feige, Giám mục giáo phận Magdeburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về đại kết, cảnh giác các tín hữu Công Giáo đừng đặt kỳ vọng quá cao về tiến bộ được các nhà thần học nói tới, trong việc rước lễ chung giữa Công Giáo và Tin Lành.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tuyên bố hôm 08/01/2020 vừa qua, Đức Cha Feige nói đến một nghiên cứu của các nhà thần học nhân dịp Đại hội đại kết kỳ 3 Giáo Hội Kitô Đức vào năm 2021. Đức Cha đã cùng với các nhà thần học thảo luận hồi tháng 9 năm ngoái trước 150 thính giả về dự thảo văn kiện tựa đề “Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa”.

Văn kiện này nói về việc rước lễ chung và nói về sự tham dự thánh lễ của Tin Lành và Công Giáo theo các truyền thống liên hệ, và cho là có thể có nền tảng thần học. Tuy nhiên, cho đến nay các vị lãnh đạo các Giáo Hội có những ý kiến khác nhau. Theo Đức Cha Feige, Hội đồng Giám mục Đức sẽ bàn về vấn đề này vào khóa họp mùa xuân sắp tới.

Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn không chấp nhận việc Tin Lành và Công Giáo rước lễ chung, vì hai bên chưa hiệp nhất với nhau trọn vẹn. Đối với Công Giáo, việc rước lễ là biểu hiệu sự hiệp thông trọn vẹn về đức tin và kỷ luật. Tin lành không tin có sự hiện diện thực của Chúa trong Thánh Thể, và coi đó chỉ là biểu tượng sự hiện diện của Chúa.

(KNA 9-1-2020)

Add new comment

13 + 5 =