Đối thoại đại kết về việc rước lễ chung

Đức Hồng y Kurt Koch | Vatican Media

Hôm 24/6/2021 vừa qua, một đoàn đại diện của các Giáo hội Tin lành Luther ở Đức đã gặp gỡ Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và thảo luận về việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ủy ban toàn quốc Đức của Liên hiệp Tin lành Luther thế giới và Liên hiệp Giáo hội Tin lành Luther Đức, có trụ sở tại thành phố Hannover, Bắc Đức cho biết như trên.

Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về văn kiện nghiên cứu tựa đề: “Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa” dài 19 trang, do một nhóm làm việc chung giữa các thần học gia Công giáo và Tin lành Đức soạn thảo. Các giám mục Tin lành Luther Đức nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức đáp ứng những thay đổi về mặt xã hội và những thách đố đại kết, trong tinh thần trách nhiệm về mặt thần học và với mối quan tâm mục vụ đối với các tín hữu. Điều này cần được đề cao như một sức mạnh đặc biệt.

Đức Hồng y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã từng phê bình tài liệu “Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa” vừa nói, vì văn kiện này cổ võ sự rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, khi mà hai bên chưa hiệp nhất thực sự với nhau về đạo lý. Tin lành có một quan niệm khác với Công giáo về bản chất Giáo hội cũng như đạo lý về sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Phía Tin lành quan niệm Thánh Thể chỉ là bữa ăn tưởng niệm và không nhìn nhận sự hiện diện thực của Chúa trong Thánh Thể sau buổi lễ, nên thường mời gọi mọi người dự bữa tiệc của Chúa và rước lễ.

(KNA 24-6-2021)

Add new comment

3 + 8 =