Videos

Lời Chúa, Thứ Hai 16/12/2019
Thánh Lễ Chúa Nhật, 15/12/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14/12/2019
Dành tiền mua pháo để giúp giải phẫu mắt cho dân
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 13/12/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 12/12/2019
Đức Thánh Cha viếng thăm triển lãm 100 hang đá

Please wait while the page is loading