Videos

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 18/08/2018
Lời Chúa, Thứ Bảy 18/08/2018
Lời Chúa, Thứ Sáu 17/08/2018
Andrea Bocelli: tài năng là món quà Chúa ban
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 17/08/2018
Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
Đức Thánh Cha Phanxicô: Mẹ Maria hồn xác lên trời nhắc chúng ta phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng cả con người
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 16/08/2018
Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 2018
Lời Chúa, Thứ Năm 16.08.2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 15/08/2018
Caritas Việt Nam mừng lễ bổn mạng
Trực tiếp: Rước kiệu và Thánh lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa, Thứ Tư 15.08.2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 14/08/2018
Lời Chúa, Thứ Ba 14/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/08/2018
Lời Chúa, Thứ Hai 13/08/2018
Đức Thánh Cha Phanxicô: Kitô hữu tốt phải làm điều thiện
Thánh Lễ Chúa Nhật, 12/08/2018
Lời Chúa, Chúa Nhật 12/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 11/08/2018
Lời Chúa, Thứ Bảy 11/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 10/08/2018
Lời Chúa, Thứ Sáu 10/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 09/08/2018
Lời Chúa, Thứ Năm 09/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/08/2018
Đức Thánh Cha Phanxicô: Các ngẫu tượng luôn luôn nô lệ hóa con người
Giám mục giáo phận Hiroshima cầu nguyện cho hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân
Lời Chúa, Thứ Tư 08/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 07/08/2018
Lời Chúa, Thứ Ba 07/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 06/08/2018
Đức thánh cha Phanxicô nhắc đến 40 năm ngày Đức Giáo hoàng Phaolô VI qua đời
Lời Chúa, Thứ Hai 06/08/2018
Thánh Lễ Chúa Nhật, 05/08/2018
Lời Chúa, Chúa nhật 05/08/2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 04/08/2018
Lời Chúa, Thứ Bảy 04.08.2018
Ý cầu nguyện tháng Tám 2018: Gia đình là kho báu của nhân loại
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 03/08/2018
Thánh Lễ Chúa Nhật, 29.07.2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 16.07.2018
Lời Chúa, Thứ Hai 16/07/2018
Thánh Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm B, 15.07.2018
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 15.07.2018
Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 14.07.2018

Please wait while the page is loading