Videos

Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu
Lời Chúa, Thứ Sáu 19/04/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 18/04/2019
Đức Thánh Cha Phanxicô: hãy cầu nguyện và tin
Lời Chúa, Thứ Năm 18/04/2019
Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 17/04/2019
Lời Chúa, Thứ Tư 17/04/2019

Please wait while the page is loading