Tòa Thánh triệu tập Diễn Đàn giới trẻ quốc tế

Một số bạn trẻ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Ảnh: vaticannews.va/it

Bộ giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22/06/2019 về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Diễn đàn giới trẻ này được triệu tập chiếu theo Tông Hiến “Episcopalis Communio” (Hiệp thông Giám mục), do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ngày 15/09/2018, trong đó từ điều khoản số 19 đến 21, có nói về việc đón nhận và thực hiện những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục, do sự cổ võ của các Giáo Hội địa phương, các Hội đồng Giám mục, và các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục.

Thành phần tham dự

Trong thông cáo công bố hôm 10/01/2019, Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống cho biết Diễn đàn giới trẻ này sẽ là một môi trường để cùng phân định, duy trì phương thức đồng hành thừa sai do Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ (Văn kiện chung kết số 119-124).

Thành phần được mời tham dự Diễn đàn là các đại biểu của các Hội đồng Giám mục, của các phong trào và cộng đoàn Giáo Hội được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Bộ cũng hy vọng một số dự thính viên trẻ của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ cũng có thể hiện diện để thông truyền các kinh nghiệm của họ. Ngoài ra có sự hiện diện của một số chuyên gia về mục vụ giới trẻ trên bình diện quốc tế.

Mục đích của Diễn Đàn

Mục đích chính của Diễn đàn là đón nhận, trên bình diện quốc tế, những thúc đẩy của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là từ Văn kiện chung kết, cũng như từ Văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục, có thể được Đức Thánh Cha công bố từ nay cho đến ngày ấy.

Sau cùng, Diễn đàn này được coi như một hình thức rất cụ thể để thực hiện một trong những yêu cầu của các nghị phụ, đó là “củng cố hoạt động của Văn phòng giới trẻ thuộc Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, kể cả qua việc thành lập một tổ chức đại diện giới trẻ trên bình diện quốc tế” (n.123) (Rei 10-1-2019).

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading