Tòa Thánh tiếp tục duy trì các hoạt động phục vụ Giáo hội hoàn vũ

Ảnh: Vatican News

Mặc dù số nhân viên bị lây nhiễm coronavirus lên tới bốn người, nhưng Tòa Thánh tiếp tục duy trì các hoạt động thiết yếu để phục vụ Giáo hội hoàn vũ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trên đây là nội dung thông cáo công bố hôm 24/3/2020 vừa qua của Phòng Báo chí Tòa Thánh, sau khi có một số báo chí cho rằng Tòa Thánh đang chịu sức ép, thúc đẩy phải đóng cửa hoàn toàn các hoạt động.

Thông cáo nói rằng: “Tiếp theo những qui luật ban hành ngày 11/3 và với mục đích tránh làm lan lây dịch Covid-19, Tòa Thánh đã quyết định rằng các Bộ và các cơ quan liên hệ không ngưng các hoạt động của mình. Các vị trách nhiệm các bộ và cơ quan được ủy thác trách nhiệm tiếp tục đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho Giáo hội hoàn vũ, duy trì số nhân viên tối thiểu làm việc trong các văn phòng và khuyến khích bao nhiêu có thể công việc từ xa, để giới hạn sự di chuyển của các nhân viên, đồng thời bảo đảm cho sứ vụ Phêrô được tiến hành.”

Ngoài ra, trong trường hợp nhân viên Tòa Thánh hoặc công dân của quốc gia thành Vatican bị lây nhiễm coronavirus, Sở Y tế và Vệ sinh Vatican đã ấn định thể thức thông báo kịp thời những vụ đó cho các giới chức y tế nơi họ cư ngụ và cho các giới chức y tế của quốc gia thành Vatican.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận rằng: “Cho đến nay, có bốn trường hợp lây nhiễm coronavirus: ngoài trường hợp đã nói tới hôm 05/3, nay có thêm 3 người: một người là nhân viên Văn phòng hàng hóa thuộc sở thuế vụ, và hai người khác là nhân viên Viện bảo tàng Vatican.

Bốn người đó đã bị cách ly phòng ngừa, trước khi họ được thử nghiệm và xác nhận họ bị nhiễm. Họ đã ở trong tình trạng cách ly hơn 14 ngày rồi và đang được điều trị tại các nhà thương Italia hoặc tại tư gia”.

(Sala Stampa 24-3-2020)

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading