Một Đan viện Biển Đức miền Nam Đức đầu tư 12 triệu Euro mở rộng nhà máy bia

Hãng bia là nguồn sinh kế chính của cộng đoàn Đan viện Andechs | Facebook: Kloster Andechs | @kloster.andechs

Đan viện dòng Biển Đức ở Andechs thuộc miền thượng Bavaria nam Đức, đã đầu tư 12 triệu Euro vào việc thiết lập một khu vực mới đóng chai bia trong hãng bia của Đan viện, và công trình này bắt đầu hoạt động từ Thứ Hai 07/10/2019 vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Khu vực này cũng có thể lưu trữ hơn 1 triệu chai bia hiệu Andechs. Đan viện cho biết đây là cuộc đầu tư lớn nhất của Đan viện kể từ khi nhà dòng thiết lập hãng bia hồi năm 1973 và được nới rộng vào năm 1984. Khu vực đóng chai vừa được thiết lập có thể đổ đầy 24 ngàn chai bia mỗi giờ và tiết kiệm được nhiều hơn về nước và năng lượng.

Hãng bia là nguồn sinh kế chính của cộng đoàn Đan viện Andechs. Nó cũng bảo đảm công ăn việc làm lâu dài cho nhiều người và giúp đỡ những người vô gia cư cũng như một số người đang học nghề tại Đan viện Sankt Bonifaz ở thành phố Munich. Hiện thời Đan viện Andech có 80 công nhân viên, trong số này có 25 người hoạt động trong việc sản xuất bia. Cộng đoàn Đan viện có 13 đan sĩ.

Hiện nay hãng bia Andechs lớn nhất trong số các hãng bia thuộc các Đan viện tại Đức. Số lượng bia do hãng này sản xuất là 100 ngàn hecto lít mỗi năm. Từ năm 2003 đến nay, Đan viện đã đầu tư khoảng 30 triệu Euro vào hãng này. (KNA 8-10-2019)

Add new comment

12 + 2 =

Please wait while the page is loading