Công Giáo Ucraina cố gắng theo lịch Gregoriano

Kiev, Ukraine | Image by David Mark from Pixabay

Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, cổ võ Giáo Hội này mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 thay vì vào ngày 07/01 theo lịch Giuliano.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lịch Giuliano này có từ năm 45 trước Chúa Kitô giáng sinh và do Hoàng đế Giuliano ấn định. Năm 1582, Đức Giáo Hoàng Grégorio XIII quyết định cải tổ lịch Giuliano vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch này đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút 14 giây. Vì thế Đức Giáo Hoàng quyết định rằng sau ngày Thứ Năm 04/10/1582, lịch sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày Thứ Sáu 15/10.

Tuy nhiên các Giáo Hội Đông phương, như Chính Thống giáo, vẫn theo lịch Giuliano trong phụng vụ, và mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07/01. Giáo Hội Công Giáo Ucraina đông phương, hiện có khoảng 4 triệu rưỡi tín hữu, tách từ Chính Thống giáo và hiệp nhất với Tòa Thánh cách đây hơn 4 thế kỷ, nhưng vẫn giữ nguyên việc mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07/01.

Hồi năm 2017, Quốc hội Ucraina quyết định thêm ngày lễ nghỉ Giáng sinh vào ngày 25/12 mỗi năm, nhưng theo một cuộc thăm dò, 64% dân Ucraina vẫn muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07/01 và 25% muốn chuyển sang ngày 25/12.

Tuyên bố hôm 26/12/2019 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói: “Chúng ta phải tìm những phương thế để chuyển sang lịch Gregoriano. Nhưng để việc cải tổ lịch này không làm thương tổn sự hiệp nhất trong nội bộ Giáo Hội, chúng ta phải cùng nhau tiến hành công việc này. Mừng lễ Giáng Sinh không phải là một vấn đề ngày tháng, nhưng là cử hành một biến cố nhất định: Thiên Chúa ở giữa chúng ta”.

Theo cuộc thăm dò, trong vòng 3 năm qua, số người Ucraina muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25/12, thay vì 07/01 tăng thêm 10%, từ 15 lên 25% như hiện nay.

Trong đời sống dân sự, hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều theo lịch Gregoriano.

(KNA 27-12-2019)

Add new comment

15 + 3 =

Please wait while the page is loading