Bộ Phong thánh công nhận 1 phép lạ của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen

Đức Tổng giám mục Fulton J. Sheen (Dave Pickoff/AP)

Giáo Hội Công Giáo tại Mỹ sắp có một chân phước mới, đó là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài phát thanh và truyền hình, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York rồi làm Giám mục chính tòa giáo phận Rochester.


G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

Đức cha Fulton Sheen sinh cách đây 124 năm (1895) tại Illinois và thụ phong Linh mục trong giáo phận Peoria khi được 24 tuổi. Năm 1951, cha Fulton được bổ nhiệm làm phụ tá Tổng giáo phận New York và ở lại đây trong 15 năm cho đến khi được chuyển về giáo phận Rochester cùng bang New York.

Hoạt động truyền thông

Cha Fulton Sheen đã giảng trong chương trình phát thanh “Catholic Hour”, Giờ Công Giáo, và sau đó trong chương trình truyền hình “Life is Worth Living”, Đời Đáng Sống. Ngoài ra ngài cũng là tác giả của nhiều cuốn sách. Đức Tổng giám mục Fulton Sheen là Giám đốc hội Truyền Bá Đức tin và là nhân vật nổi bật của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ cho đến khi qua đời năm 1979, thọ 84 tuổi.

Mở án phong chân phước

Giáo phận Peoria nguyên quán đã mở án điều tra phong chân phước cho Đức cha Sheen vào năm 2002, sau khi Tổng Giáo Phận New York không muốn khởi án.

Trong tiến trình án phong, Giáo phận Peoria xin di chuyển di hài Đức Tổng Giám mục Sheen từ hầm nhà thờ Chính tòa thánh Patrick ở New York về Peoria, nhưng giáo phận New York không đồng ý vì nói rằng trong di chúc Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen muốn được an táng tại New York.

Can thiệp của các tòa án

Năm 2016, cháu gái của Đức Tổng Giám mục Sheen là Joan Sheen Cunningham đã xin tòa án cho di chuyển di hài của Đức Tổng về Peoria. Tòa chấp thuận, nhưng tòa kháng án của bang New York đã phán quyết ngược lại. Tiếp đến, hồi tháng 6 năm 2018 Tòa Cấp Cao của New York phán quyết: di hài Đức Tổng Giám mục Sheen được di chuyển về Peoria. Giáo phận New York lại khiếu nại, và sau cùng hồi tháng 5 năm nay, Tòa Kháng Án bác bỏ sự khiếu nại của giáo phận New York.

Di chuyển thi hài

Giáo Phận New York đã chấp nhận và cộng tác vào việc đưa di hài Đức cha Sheen về Peoria ngày 27/06 mới đây, nhờ đó án phong chân phước được tiếp tục. Và sáng ngày 06/07, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi Tớ Chúa Fulton Sheen, mở đường cho việc phong chân phước.

Bảy sắc lệnh khác

Cùng với sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Sheen, Bộ Phong Thánh đã công bố 7 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị Tôi Tớ Chúa trong đó có 2 vị người Italia, 5 vị còn lại người Liban, Tây Ban Nha, Ba Lan, Philippines và Pháp (Tổng hợp 6-7-2019).

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading