Đức Tổng giám mục Scicluna: Đức Thánh Cha đau buồn vì công lý chậm chạp

Đức Cha Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valetta, Malta (CNS).

“Đức Thánh Cha rất đau buồn vì sự chậm chạp của nền công lý chúng ta trước những lời cáo buộc, những vụ xử án về tội loạn dục trẻ em và lạm dụng tính dục của các thành phần của Giáo Hội gây ra”.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Trên đây là lời tuyên bố của Đức Cha Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valetta, Malta và cũng là thẩm phán xử phúc thẩm những vụ kháng án tại Bộ giáo lý đức tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha gửi sang Chile hồi tháng Ba năm nay để điều tra về những vụ lạm dụng tại đây và đã giúp Đức Thánh Cha thay đổi lập trường về vụ Đức Cha Juan Barros bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng của cha Karadigma.

Đức Tổng giám mục Scicluna cho biết như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 08/10/2018 tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Ngài nói:

Tìm kiếm sự thật - tôn trọng công lý dân sự

“Tìm kiếm sự thật là điều thiết yếu và cũng có một nền công lý dân sự cần phải tôn trọng, vì những câu trả lời cho các vụ lạm dụng ấy không phải chỉ ở trong nội bộ Giáo Hội, nhưng cũng là một tội ác về mặt dân sự, cần phải tôn trọng quyền tài phán dân sự và để những kẻ phạm lỗi phải chịu hậu quả do những hành động của họ”.

“Vì thế, công lý, sự thật và lòng thương xót là những lời nòng cốt trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục, trong vấn đề này Giáo Hội tái quyết tâm chống lại các tội ác ấy.”

Đừng chờ đợi giải pháp chống lạm dụng từ Thượng Hội đồng Giám mục

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Scicluna nói rằng ”các tín hữu đừng mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hiện nay những câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, trái lại cần đợi khóa họp của Đức Thánh Cha vào tháng Hai năm tới, từ ngày 21 đến 24 tháng Hai năm 2019, với các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này.”

Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi những người không tín nhiệm nơi cách đối phó của Đức Thánh Cha Phanxicô về những vụ lạm dụng hãy để cho Ngài có thời gian. (Oss.Rom. Cath.uk 8-10-2018).

Theo Đức Tổng giám mục Scicluna, một điều rất quan trọng trong những ngày đầu của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay là lời ”xin lỗi dài” do Đức Cha Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc trình bày về vấn đề lạm dụng tính dục và những lỗi lầm khác của Giáo Hội.

Thượng Hội đồng Giám mục đào sâu vấn đề lạm dụng

Đức Tổng giám mục Scicluna cho biết do sự kiện ấy, tất cả các nhóm nhỏ đã đào sâu vấn đề lạm dụng tính dục, vì theo ngài hy vọng đề tài này sẽ được một chỗ đứng quan trọng trong Văn kiện chung kết, so với tài liệu làm việc, vì văn kiện này chỉ nói về vấn đề lạm dụng trong một đoạn, đoạn số 66. (Oss.Rom. Cath.uk 8-10-2018).

Add new comment

1 + 9 =

Please wait while the page is loading