Đức Hồng y Obeso Rivera, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mêhicô, qua đời

Đức Hồng y Sergio Obeso Rivera | Credit: Daniel Ibanez/CNA

Đức Hồng y Sergio Obeso Rivera, nguyên Tổng giám mục giáo phận Jalapa, Mêhicô, đã qua đời đêm Chúa nhật 11/08/2019 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi, sau vài tháng bị bệnh.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Hồng y Obeso Rivera sinh tại Jalapa năm 1831. Sau khi đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, trở về nước, ngài đảm nhận các chức vụ khác nhau tại Đại chủng viện, trong 17 năm trời, kể cả nhiệm vụ Giám đốc. Năm 1971, cha Obeso Rivera được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Papantla, và 3 năm sau thăng Tổng giám mục Uppenna, rồi Tổng giám mục giáo phận Jalapa năm 1979. Ngài 3 lần được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mêhicô rồi về hưu năm 2007.

Ngày 28/06 năm ngoái (2018), Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Obeso Rivera làm Hồng Y. Với sự qua đi của ngài, Hồng y đoàn hiện còn 216 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading