Đức Biển Đức XVI chúc mừng và cám ơn Ủy ban Thần học Quốc tế

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và Đức Hồng y Duka. | Vatican News (de)

Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã gửi sứ điệp chúc mừng Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong sứ điệp gửi tới 30 thành viên Ủy ban và hàng trăm tham dự viên tham dự phiên họp mừng, sáng ngày 28/11/2019 vừa qua tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma, Đức Biển Đức XVI đã nồng nhiệt chào thăm và chúc lành cho các thành viên Ủy ban, đồng thời ngài gợi lại một số hoạt động nổi bật của Ủy ban thần học quốc tế, và nhận xét rằng: “Tuy đã hết sức cố gắng, nhưng Ủy ban vẫn không thể đạt tới sự đồng thuận hoàn toàn của thần học và các thần học gia trên thế giới. Dầu sao tiếng nói của Ủy ban thần học quốc tế đã trở thành một tiếng nói được lắng nghe, và một cách nào đó, chỉ dẫn hướng đi căn bản mà một cố gắng nghiêm túc về phần học phải đi theo trong thời điểm lịch sử này”.

Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI cho biết: “Công việc của Ủy ban đã mang lại cho tôi niềm vui được gặp gỡ những ngôn ngữ và những hình thức tư tưởng khác. Đối với tôi, đó là một cơ hội liên tục để khiêm tốn nhìn thấy những giới hạn của mình và qua đó mở ra con đường tiến đến chân lý lớn hơn... Quả thực chỉ có lòng khiêm tốn mới có thể tìm thấy chân lý và đối lại, chân lý là nền tảng của tình thương từ đó mọi sự xuất phát”.

Đức Biển Đức XVI đã từng làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong hơn 24 năm trời và với tư cách này, ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế.

(Sir 28-11-2019)

Add new comment

3 + 9 =

Please wait while the page is loading