Thánh lễ Chúa Nhật, 23/06/2019

Thánh lễ Chúa Nhật. Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng.

Add new comment

2 + 11 =

Please wait while the page is loading