Thánh Lễ Chúa Nhật, 15/03/2020

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay, Năm A

Comments

Cảm ơn Đài Chân lý đã tổ chức những buổi lễ online rất hữu ích.
Xin Chúa chúc lành cho công việc của các bạn.

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading