Thánh Lễ Chúa Nhật, 09/02/2020

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58:7-10; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16.

Add new comment

15 + 2 =

Please wait while the page is loading