Thánh Lễ Chúa Nhật, 06/10/2019

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên. Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading