Con số các vị hiển thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong đạt mức kỷ lục

Ảnh: Vatican Media

Con số các vị hiển thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong đạt tới mức kỷ lục: Trong 6 năm làm giáo hoàng, ngài tôn phong 898 vị Hiển Thánh, vượt quá con số 828 vị được tôn phong trong 421 năm trước đó.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Các con số này được tính kể từ năm 1588, tức là từ khi thành lập Thánh Bộ nghi lễ và 14 thánh bộ khác với Tông Hiến Immensa Aeterni Dei. Từ đó, việc tôn phong hiển thánh và chân phước tuân theo các qui luật và tiến trình nhất định. Tính cho đến nay, tổng cộng đã có 1.726 vị hiển thánh được ghi vào sổ bộ các thánh của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong 27 năm làm giáo hoàng, đã tôn phong 482 vị Hiển Thánh, tức là nhiều gấp đôi tổng số các thánh được các vị tiền nhiệm của ngài tôn phong.

Sở dĩ có sự gia tăng như thế một phần là vì có sự thay đổi quan niệm về sự thánh thiện, theo đó nên thánh là mục tiêu mà tất cả các tín hữu có thể đạt được, chứ không phải chỉ dành cho một số ít những vị có những hành vi anh hùng. Ngoài ra có hiện tượng phong thánh tập thể, nhất là đối với các vị tử đạo. Ví dụ: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong 103 thánh tử đạo Hàn Quốc, 117 thánh tử đạo Việt Nam, và 120 thánh tử đạo ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong trong cùng một buổi lễ 800 thánh tử đạo ở thành Otranto, nam Italia. Các vị bị quân Thổ Nhĩ Kỳ giết hồi năm 1480 khi tấn công vào thành này, và các tín hữu trong thành nhất quyết thà chết chứ không chịu bỏ đạo Kitô để theo Hồi giáo.

Cuốn “Tử đạo thư Roma” (Martyrologium Romanum) là một trong những nguồn thế giá, ấn bản năm 2004, đã liệt kê con số 13.539 vị hiển thánh và chân phước. Nếu tính đến năm 2019, thì con số đó chắc chắn sẽ vượt quá 15 ngàn vị.

(Sismografo 3-1-2020)

Add new comment

5 + 5 =

Please wait while the page is loading