Công bố sứ điệp Đức Thánh cha nhân Ngày Di dân và tị nạn

2018: Eine Messfeier mit Migranten in St. Peter | Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người tản cư nội địa, nhìn thấy nơi họ hình ảnh Chúa Giêsu Kitô cùng với song thân bị bó buộc phải chạy trốn.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trên đây là nội dung Sứ điệp của Đức Thánh cha, nhân dịp Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 106, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 27/9 năm nay. Sứ điệp được Đức Hồng y Michael Czerny và cha Fabio Baggio, hai vị Phó Tổng thư ký Phân Bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm 15/5/2020.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến thảm trạng của những người di tản nội địa càng trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch Covid-19 hiện nay. Ngài khẳng định rằng: “Những người di tản mang lại cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Chúa, “cho dù mắt chúng ta khó nhận ra Ngài: với áo quần tả rơi, đôi chân bẩn thỉu, với khuôn mặt biến dạng, thân mình đầy vết thương, không nói được ngôn ngữ của chúng ta” (Bài giảng 15-2-2019). Đây là một thách đố mục vụ chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng bốn động từ mà tôi đã nêu lên trong sứ điệp nhân Ngày thế giới di dân và tị nạn năm 2018, đó là: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập”.

Từ bốn động từ đó, sứ điệp của Đức Thánh cha trình bày thêm sáu cặp động từ khác để đáp ứng những hoạt động rất cụ thể, để giúp đỡ những người di tản, đó là:

- Cần nhận biết để hiểu tình trạng những người tản cư

- Cần trở nên thân cận với người tản cư để phục vụ họ

- Để hòa giải cần phải lắng nghe

- Để tăng trường cần phải chia sẻ

- Cần can dự để thăng tiến

- Cần cộng tác để xây dựng

Và sứ điệp của Đức Thánh cha kết luận với một kinh nguyện dựa vào gương thánh Giuse, đặc biệt khi thánh nhân bị buộc lòng phải chạy sang Ai Cập để cứu vớt Chúa Hài Đồng.

(Sala Stampa 13-5-2020)

Add new comment

7 + 11 =

Please wait while the page is loading