Điện văn chia buồn của Đức Giáo Hoàng với Việt Nam

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện chia buồn với Việt Nam về việc Chủ Tịch nước Việt Nam, Ông Trần Đại Quang, qua đời.

Kính gửi Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Quyền Chủ Tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tôi đau buồn khi hay tin Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch Việt Nam, qua đời, và tôi muốn gửi đến Bà cùng toàn thể nhân dân Việt Nam những lời chia buồn của tôi, cùng với lời hứa cầu nguyện cho những người đang khóc thương sự qua đi của Chủ Tịch. Tôi khẩn cầu phúc lành an ủi và bình an của Thiên Chúa cho toàn thể mọi công dân Việt Nam, đặc biệt thân quyến của Cố Chủ Tịch.

Phanxicô, Giáo Hoàng

Chủ Tịch Trần Đại Quang đã qua đời ngày 21 tháng Chín năm 2018, hưởng thọ 62 tuổi. Ông đã đến thăm Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 23 tháng Sáu năm 2016 và sau đó đã hội kiến với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Nguồn: Vatican News

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading